PIM 2: Pengenalan kepada ubat-ubatan

Oleh: Fikri Zainol Pendidikan dan pengetahuan rakyat Malaysia tentang ubat-ubatan semakin berkembang terutamanya pada zaman kepesatan teknologi dan multimedia. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan masih ada lagi dalam kalangan kita yang mempunyai salah faham terhadap beberapa perkara yang berkaitan dengan ubat-ubatan. Dalam penulisan ini, izinkan saya untuk berkongsi sedikit sebanyak ilmu berkenaan dengan ‘nama-nama ubat’.

PIM 1: ASAL USUL AGAMA MANUSIA

Oleh: Amirul Ashraf Ibn Fadzil Dalam kajian tentang agama-agama manusia, antara perkara yang menjadi persoalan fundamental yang sering diperbincangkan ialah apakah bentuk kepercayaan atau agama terawal manusia? Ahli-ahli sosio-antropologi mengusulkan dua teori dalam menjawab persoalan ini. Teori yang pertama ialah teori yang menyatakan bahawa agama manusia berasal daripada bentuk kepercayaan paling primitif dan kemudiannya berevolusi

Enjoy this blog? Please spread the world!