PIM 8: Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Malaysia

Transformasi ke arah negara maju menjelang tahun 2020 memerlukan sistem pendidikan yang efisien dan sistematik dalam usaha membangunkan masyarakat dari segi ekonomi, politik dan sosial. Sistem pendidikan memainkan peranan penting sebagai saluran untuk menyampaikan kepada rakyat berkenaan dengan wadah perjuangan negara yang sangat mementingkan nilai-nilai murni dalam masyarakat berbilang kaum demi mencapai perpaduan. Menurut Kamus

PIM 7: Doula: Sisi Pandang Seorang Mahasiswa

Oleh: Abdullah Arif Pendahuluan Mutakhir ini, rakyat Malaysia semakin terdedah kepada isu-isu perubatan semasa. Antaranya ialah isu “Doula” [1][2]yang sedang tular di media massa. Kita boleh lihat, bagaimana ramai pengamal perubatan[3] bangkit bersuara menyatakan pendirian mereka  #SayNoToUnsafeBirth[4] dengan mengemukakan hujah secara ilmiah serta kritis terhadap permasalahan ini. Tujuan mereka ialah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat menerusi

Enjoy this blog? Please spread the world!