SEKALUNG PENGHARGAAN DAN JUTAAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Mesyuarat Agung Tahunan Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia (GAMIS) kali ke-29 telah berlangsung dengan penuh lancar lagi bergaya pada 20–21 Disember 2019 di Pusat Konvensyen, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS. Sehubungan dengan itu, GAMIS ingin mengambil kesempatan ini bagi mengucapkan seinfiniti terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa, para penyumbang dana, hadirin dan hadirat, serta

Enjoy this blog? Please spread the world!