MALAYSIAN YOUTH GENERATION 1.0

Alhamdulillah, MY-Gen 1.0 dengan jayanya telah melabuhkan tirai buat sesi 2017.

Daripada pihak penganjur, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutamanya pihak anjuran bersama, USIM Law Society dan Persatuan Mahasiswa Fakulti Syariah Undang-undang KUIS, yang bertungkus lumus bagi memastikan program ini berjaya dilaksanakan.

Semoga usaha ini dapat melahirkan mahasiswa yang berjiwa keterhadapan, bukan sahaja sebagai golongan yang ‘ahli’ dalam bidang perundangan, malah sebagai agen penggerak menuju kegemilangan ummah.

Comments

comments

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy this blog? Please spread the world!