PIM 1: ASAL USUL AGAMA MANUSIA

Oleh: Amirul Ashraf Ibn Fadzil Dalam kajian tentang agama-agama manusia, antara perkara yang menjadi persoalan fundamental yang sering diperbincangkan ialah apakah bentuk kepercayaan atau agama terawal manusia? Ahli-ahli sosio-antropologi mengusulkan dua teori dalam menjawab persoalan ini. Teori yang pertama ialah teori yang menyatakan bahawa agama manusia berasal daripada bentuk kepercayaan paling primitif dan kemudiannya berevolusi

Enjoy this blog? Please spread the world!