Ancaman Kafir Di Luar Jamaah Islam, Onar Munafiq Pula Menyerang Dari Dalam

Pada setiap zaman Islam, adanya nabi dan para pengikut yang setia dengan mereka, disambung oleh generasi Khulafaur Rasyidin, zaman tabi’in sehingga sekarang, iaitu zaman yang dipimpin oleh alim ulama yang menyambung risalah perjuangan nabi. Dalam semua zaman ini, setiap “munzir” atau orang memberi peringatan, terdapat pengikut atau “wasi” yang mengikut mereka lantas membentuk jemaah Islam.

Enjoy this blog? Please spread the world!