PIM 8: Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Malaysia

Transformasi ke arah negara maju menjelang tahun 2020 memerlukan sistem pendidikan yang efisien dan sistematik dalam usaha membangunkan masyarakat dari segi ekonomi, politik dan sosial. Sistem pendidikan memainkan peranan penting sebagai saluran untuk menyampaikan kepada rakyat berkenaan dengan wadah perjuangan negara yang sangat mementingkan nilai-nilai murni dalam masyarakat berbilang kaum demi mencapai perpaduan. Menurut Kamus

Mutu pendidikan tinggi di negara ini: Realiti atau sekadar di mulut sahaja?

Beberapa hari yang lepas, Timbalan Menteri Pendidikan Dato Seri Idris Jusoh menyatakan bahawa mutu pendidikan tinggi di negara kita adalah setanding dengan negara-negara seperti Amerika Syarikat dan UK. Pasca kenyataan tersebut disambut dengan sindiran oleh pelbagai pihak tidak kira politikus mahupun mahasiswa sendiri. Adakah benar mutu pendidikan tinggi di negara ini ‘setanding’ dengan beberapa negara

Enjoy this blog? Please spread the world!