Ancaman Kafir Di Luar Jamaah Islam, Onar Munafiq Pula Menyerang Dari Dalam

Pada setiap zaman Islam, adanya nabi dan para pengikut yang setia dengan mereka, disambung oleh generasi Khulafaur Rasyidin, zaman tabi’in sehingga sekarang, iaitu zaman yang dipimpin oleh alim ulama yang menyambung risalah perjuangan nabi. Dalam semua zaman ini, setiap “munzir” atau orang memberi peringatan, terdapat pengikut atau “wasi” yang mengikut mereka lantas membentuk jemaah Islam.

Jubli Perak : 25 Tahun Melayari Bahtera GAMIS

Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia (GAMIS) akan mengadakan sambutan Jubli Perak bersempena 25 tahun Gamis berpencak di lapangan Dakwah, Siyasah dan Tarbiyyah. GAMIS bukan sahaja terlibat sebagai aktivis Mahasiswa, malah GAMIS juga telah dilihat untuk turun bersama dengan masyarakat merentasi sempadan kaum dan agama. Jom ! ‘Terus Melangkah Bersama”   GAMISMore Posts

Enjoy this blog? Please spread the world!